ทำ OEM ครบ จบในที่เดียว

ผลิตปุ๋ยครบวงจร ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชนิดต่างๆ
และดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปุ๋ย และให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตกระสอบ
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ย

ฟิลเลอร์

ผลิตฟิลเลอร์ตามความต้องการ
หลากหลายชนิด กำลังการผลิต 15 จานปั้น
สามารถผลิตฟิลเลอร์ได้ 750 ตันต่อวัน

Bulk Blending

ผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
โดยคัดเลือกแม่ปุ๋ย N,P,K ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เพื่อให้ได้สัดส่วนของธาตุอาหารตามที่ต้องการ

ผลิตกระสอบ

ผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกสาน
โดยบริษัทในเครือ ด้วยเทคนิคการพิมพ์ภาพเหมือน
FLEXO พร้อมทั้งบริการออกแบบครบวงจร

Packing

บริการแพ็คกระสอบตามน้ำหนักที่ต้องการ
ตั้งแต่ 1 กิโลกรัม , 50 กิโลกรัม
และ 1,000 กิโลกรัม

บริการขนส่ง

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชนิดต่างๆ
และดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปุ๋ย และให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตกระสอบ
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ย

ฟิลเลอร์

ผลิตฟิลเลอร์ตามความต้องการ
หลากหลายชนิด กำลังการผลิต 15 จานปั้น
สามารถผลิตฟิลเลอร์ได้ 750 ตันต่อวัน

Bulk Blending

ผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
โดยคัดเลือกแม่ปุ๋ย N,P,K ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เพื่อให้ได้สัดส่วนของธาตุอาหารตามที่ต้องการ

ผลิตกระสอบ

ผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกสาน
โดยบริษัทในเครือ ด้วยเทคนิคการพิมพ์ภาพเหมือน
FLEXO พร้อมทั้งบริการออกแบบครบวงจร

Packing

บริการแพ็คกระสอบตามน้ำหนักที่ต้องการ
ตั้งแต่ 1 กิโลกรัม , 50 กิโลกรัม และ 1,000 กิโลกรัม

บริการขนส่ง