โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา

เคียงข้างเกษตรไทยทั่วประเทศ

โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา

เคียงข้างเกษตรไทยทั่วประเทศ

ภายในโรงงาน

ขั้นตอนการปั้นเม็ด

ขั้นตอนการอบ

ขั้นตอนการคัดเลือกคุณภาพ

ขั้นตอนการผสมปุ๋ยเคมี
Bulk-Blending

ขั้นตอนการบรรจุ
Packing

ภายในโรงงาน

ขั้นตอนการปั้นเม็ด

ขั้นตอนการอบ

ขั้นตอนการคัดเลือกคุณภาพ

ขั้นตอนการผสมปุ๋ยเคมี
Bulk-Blending

ขั้นตอนการบรรจุ
Packing