ผลิตภัณฑ์ ฟิลเลอร์คุณภาพ

ฟิลเลอร์มาตรฐาน

ฟิลเลอร์
มาตรฐาน

ฟิลเลอร์มาตรฐาน

ฟิลเลอร์ ขาว
(ธาตุอาหารรอง)

ฟิลเลอร์มาตรฐาน

ฟิลเลอร์ดำปั้นชื้น

ฟิลเลอร์ขาว
(ธาตุอาหารรอง)

ฟิลเลอร์ดำปั้นชื้น

ฟิลเลอร์สีชมพู

ฟิลเลอร์สีฟ้า

ฟิลเลอร์สีชมพู

ฟิลเลอร์สีฟ้า

ฟิลเลอร์มาตรฐาน

ลักษณะเม็ด
กลม
สีเม็ด
น้ำตาลอ่อน
ขนาดเม็ด
2.5 – 3.0 มม
2.5 – 4.0 มม
ความชื้น
0.3 – 1 %
ความแกร่ง
2 – 3 kg
ความสะอาด
ฝุ่นน้อย ไม่ปนเปื้อนกับแม่ปุ๋ยในการทำ bulk bending
มีธาตุออาหารรองและเสริมเล็กน้อย
สามารถใช้กับเครื่องหยอดเมล็ดภัณฑ์หรือเครื่องหยอดปุ๋ยได้
ใบผลวิเคราะห์ธาตุอาหาร

ฟิลเลอร์ขาว (ธาตุอาหารรอง)

ลักษณะเม็ด
กลม
สีเม็ด
ขาวหม่น
ขนาดเม็ด
2.5 – 3.0 มม
2.5 – 4.0 มม
ความชื้น
0 – 1%
ความแกร่ง
2.5 – 3.5 kg
ความสะอาด
ฝุ่นน้อย ไม่ปนเปื้อนกับแม่ปุ๋ยในการทำ bulk bending
มีธาตุอาหารรองและเสริม โดยเฉพาะ calcium และ
magnesium จากวัตุดิบหรือแร่ธาตุธรรมชาติ
ใบผลวิเคราะห์ธาตุอาหาร

ฟิลเลอร์ดำปั้นชื้น

ลักษณะเม็ด
กลม
สีเม็ด
ดำเทา
ขนาดเม็ด
2.5 – 3.0 มม
2.5 – 4.0 มม
ความชื้น
7 – 9 %
ความแกร่ง
2 – 3 kg
ความสะอาด
ฝุ่นน้อย ไม่ปนเปื้อนกับแม่ปุ๋ยในการทำ bulk bending
ทำจากวัตุดิบที่ผสมอินทรีย์วัตถุและฟิลเตอร์เค้ก
ใบผลวิเคราะห์ธาตุอาหาร

ฟิลเลอร์ เม็ดสีฟ้า

ลักษณะเม็ด
กลม
สีเม็ด
ฟ้าหม่น
ขนาดเม็ด
2.5 – 3.0 มม
2.5 – 4.0 มม
ความชื้น
1 – 1.5 %
ความแกร่ง
2 – 3 kg
ความสะอาด
ฝุ่นน้อย ไม่ปนเปื้อนกับแม่ปุ๋ยในการทำ bulk bending
มีธาตุอาหารรองและเสริมโดยเฉพาะ CaO และ MgO
จากวัตถุดิบ แร่ธาตุธรรมชาติ
ใบผลวิเคราะห์ธาตุอาหาร

ฟิลเลอร์ เม็ดสีชมพู

ลักษณะเม็ด
กลม
สีเม็ด
ชมพู
ขนาดเม็ด
2.5 – 3.0 มม
2.5 – 4.0 มม
ความชื้น
1 – 1.5%
ความแกร่ง
2 – 3 kg
ความสะอาด
ฝุ่นน้อย ไม่ปนเปื้อนกับแม่ปุ๋ยในการทำ bulk bending
มีธาตุอาหารรองและเสริมโดยเฉพาะ CaO และ MgO
จากวัตถุดิบ แร่ธาตุธรรมชาติ
ใบผลวิเคราะห์ธาตุอาหาร

ฟิลเลอร์มาตรฐาน

ลักษณะเม็ด
กลม
สีเม็ด
น้ำตาลอ่อน
ขนาดเม็ด
2.5 – 3.0 มม
2.5 – 4.0 มม
ความชื้น
0.3 – 1 %
ความแกร่ง
2 – 3 kg
ความสะอาด
ฝุ่นน้อย
ไม่ปนเปื้อนกับแม่ปุ๋ยในการทำ bulk bending
มีธาตุอาหารรองและเสริมเล็กน้อย สามารถใช้กับเครื่อง
หยอดเมล็ดภัณฑ์หรือเครื่องหยอดปุ๋ยได้

ฟิลเลอร์ขาว (ธาตุอาหารรอง)

ลักษณะเม็ด
กลม
สีเม็ด
ขาวหม่น
ขนาดเม็ด
2.5 – 3.0 มม
2.5 – 4.0 มม
ความชื้น
0 – 1%
ความแกร่ง
2.5 – 3.5 kg
ความสะอาด
ฝุ่นน้อย
ไม่ปนเปื้อนกับแม่ปุ๋ยในการทำ bulk bending
มีธาตุออาหารรองและเสริม โดยเฉพาะ calcium และ
magnesium จากวัตุดิบหรือแร่ธาตุธรรมชาติ

ฟิลเลอร์ดำปั้นชื้น

ลักษณะเม็ด
กลม
สีเม็ด
ดำเทา
ขนาดเม็ด
2.5 – 3.0 มม
2.5 – 4.0 มม
ความชื้น
7 – 9 %
ความแกร่ง
2 – 3 kg
ความสะอาด
ฝุ่นน้อย
ไม่ปนเปื้อนกับแม่ปุ๋ยในการทำ bulk bending
ทำจากวัตุดิบที่ผสมอินทรีย์วัตถุ
และฟิลเตอร์เค้ก

ฟิลเลอร์ เม็ดสีฟ้า

ลักษณะเม็ด
กลม
สีเม็ด
ฟ้าหม่น
ขนาดเม็ด
2.5 – 3.0 มม
2.5 – 4.0 มม
ความชื้น
1 – 1.5 %
ความแกร่ง
2 – 3 kg
ความสะอาด
ฝุ่นน้อย
ไม่ปนเปื้อนกับแม่ปุ๋ยในการทำ bulk bending
มีธาตุอาหารรองและเสริมโดยเฉพาะ CaO และ MgO
จากวัตถุดิบ แร่ธาตุธรรมชาติ

ฟิลเลอร์ เม็ดสีชมพู

ลักษณะเม็ด
กลม
สีเม็ด
ชมพู
ขนาดเม็ด
2.5 – 3.0 มม
2.5 – 4.0 มม
ความชื้น
1 – 1.5 %
ความแกร่ง
2 – 3 kg
ความสะอาด
ฝุ่นน้อย
ไม่ปนเปื้อนกับแม่ปุ๋ยในการทำ bulk bending
มีธาตุอาหารรองและเสริมโดยเฉพาะ CaO และ MgO
จากวัตถุดิบ แร่ธาตุธรรมชาติ