โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา

เคียงข้างเกษตรไทยทั่วประเทศ

โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา

เคียงข้างเกษตรไทยทั่วประเทศ

ผู้ผลิตปุ๋ย ครบวงจร

ONE STOP SERVICE

บริษัทมีความพร้อมในการบริการลูกค้าเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยและธุรกิจปุ๋ยอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย การจัดเตรียมวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์
และการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

บริษัทมีความพร้อมในการบริการลูกค้าเกี่ยวกับ
การผลิตปุ๋ยและธุรกิจปุ๋ยอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
การจัดเตรียมวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์
และการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างครบวงจร

ผู้ผลิตฟิลเลอร์
คุณภาพ
ผลิตฟิลเลอร์
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน
OEM
รับจ้างผลิตสินค้าแบรนด์ของลูกค้า (OEM)

กำลังการผลิต

ผลิตโดยเครื่องจักรทันสมัยประสิทธิภาพสูง
กำลังการผลิต 15 จานปั้น
สามารถผลิตฟิลเลอร์ได้ 750 ตันต่อวัน

ผลิตโดยเครื่องจักรทันสมัยประสิทธิภาพสูง
กำลังการผลิต 15 จานปั้น
สามารถผลิตฟิลเลอร์ได้ 750 ตันต่อวัน

วัตถุดิบได้มาตรฐาน

คัดเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อพืช โดยคำนึงถึง
วัตถุดิบที่มีแร่ธาตุธรรมชาติที่เหมาสะสม
ตามแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์

คัดเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อพืช โดยคำนึงถึง
วัตถุดิบที่มีแร่ธาตุธรรมชาติที่เหมาสะสม
ตามแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์

กรรมวิธีการผลิต

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เพื่อให้ได้
ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ขนาดของเม็ดตาม ความต้องการ
ของลูกค้า มีความแกร่งของเม็ดและ ความชื้น
ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติของแต่ละผลิตภัณฑ์

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เพื่อให้ได้
ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ขนาดของเม็ดตาม ความต้องการ
ของลูกค้า มีความแกร่งของเม็ดและ ความชื้น
ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติของแต่ละผลิตภัณฑ์

ควบคุมคุณภาพปุ๋ย

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการผลิตทุกครั้ง
ทดสอบความชื้น ความแกร่ง และขนาดเม็ด
ให้ได้ตรงตามมาตราฐาน ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการผลิตทุกครั้ง
ทดสอบความชื้น ความแกร่ง และขนาดเม็ด
ให้ได้ตรงตามมาตราฐาน ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

มาตราฐานคลังสินค้า

ด้วยกำลังการผลิต 15 จานปั้น, ผลผลิต 750 ตันต่อวัน
จึงมีสต็อกสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ในทุกผลิตภัณฑ์

ด้วยกำลังการผลิต 15 จานปั้น, ผลผลิต 750 ตันต่อวัน
จึงมีสต็อกสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ในทุกผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรเพื่อเกษตรกรทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพที่ผ่าน
การคัดสรรเพื่อเกษตรกรทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในเครือ
เรายินรับฟังความเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน โปรดกรอกอีเมลหรือเบอร์โทรเพื่อติดต่อกลับ
เรายินรับฟังความเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน
โปรดกรอกอีเมลหรือเบอร์โทรเพื่อติดต่อกลับ
Tamaka Contact
Tamaka Contact